FATIMA - LURD

Loreto - Nice - Montserrat
Toledo - Lisabon - Fatima - Madrid
Barcelona - Marseille - Padova - Opatija - Trsat

07.10. (11 dana)


svetište u Fatimi


pred katedralom u Barceloni


zavjetna Gospina crkva u Bataghli


na stepenicama Gospine crkve u Nazareu, na obali Atlanskog oceana


Nazare, pogled na turistički i ribarski dio grada i pješčanu obalu
na Atlanskom oceanu


Atlanski ocean i njegovi valovi ipak nisu Jadransko more...


Monaco, knežev dvor obitelji Grimaldi

 

HR-AB-21-060109200

Dobrilina 13
21000 Split
Croatia

Tel/fax:
021 465 480
021 804 402

Mobitel:
098 422 834

E-mail:
gordana@mango.hr

Radno vrijeme:
radnim danom
9-13 i 17-19