SVETA ZEMLJA

Tel Aviv - Cesarea Primorska - Haifa (Karmel) - Nazaret - Tabha -
Kafarnaum - Tabor - Kana - Jerusalem - Betlehem - Betanija -
Jerihon - Qumran - Mrtvo more - Masada - Ain Karem - Emaus


pogled na Jerusalem


crkva na Brdu blaženstva


bazilika Navještenja u Nazaretu


freska preobraženja Gospodinova u crkvi na brdu Tabor


srebrna zvijezda na mjestu Isusova rođenja u Bazilici u Betlehemu


uspon na Masadu

 

HR-AB-21-060109200

Dobrilina 13
21000 Split
Croatia

Tel/fax:
021 465 480
021 804 402

Mobitel:
098 422 834

E-mail:
gordana@mango.hr

Radno vrijeme:
radnim danom
9-13 i 17-19