RIM

Ancona - Asissi - Roma -
Loreto - Ancona

07.05. (7 dana)


mladi bračni parovi sa blagoslovom sv. Oca započeli su
svoj životni put, uspomena sa Trga sv. Petra


pred bazilikom sv. Franje u Asissi-u


hodočasnici pred bazilikom Majke Božje u Loretu


pred benediktinskim samostanom na Monte Casinu


sa audijencije pok. pape Ivana Pavla II


susret u Rimu u travnju 1998. na dan kada je kardinal Božanić
dobio blagoslov Vatikana da preuzme vodstvo Crkve u Hrvata
od sada pok. kardinala Kuharića

 

HR-AB-21-060109200

Dobrilina 13
21000 Split
Croatia

Tel/fax:
021 465 480
021 804 402

Mobitel:
098 422 834

E-mail:
gordana@mango.hr

Radno vrijeme:
radnim danom
9-13 i 17-19